×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

به ثبت رسیدن یک هزارمین سند علمی فعالیتهای پژوهشی مرکز

به ثبت رسیدن یک هزارمین سند علمی فعالیتهای پژوهشی مرکز

بیشتر
دومین جلسه

دومین جلسه " هم اندیشی پیشبرد برنامه راهبردی مرکز " برگزار شد

بیشتر
 برگزاری جلسه راهبردی مرکز تحقیقات پروتئومیکس

برگزاری جلسه راهبردی مرکز تحقیقات پروتئومیکس

بیشتر
افتخار آفرینی عضو هیئت علمی دانشگاه

افتخار آفرینی عضو هیئت علمی دانشگاه

بیشتر
برگزاری کارگاه روش تحقیق

برگزاری کارگاه روش تحقیق

بیشتر
برگزاری کارگاه یک

برگزاری کارگاه یک "روزه بیوانفورماتیک در پروتئومیکس و ژنومیکس" با همکاری مرکز تحقیقات پروتئومیکس و دانشکده پیراپزشکی

بیشتر
کارگاه روش تحقیق

کارگاه روش تحقیق

بیشتر
مصاحبه اختصاصی با آقای دکتر نایبعلی احمدی

مصاحبه اختصاصی با آقای دکتر نایبعلی احمدی

بیشتر
تنظیمات قالب