×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

برنامه راهبردیمرکز تحقیقات پروتئومیکس

چشم انداز: انتظار می رود مرکز تحقیقات پروتئومیکس بتواند تا سال 1405به عنوان پیشروترین مرکز در منطقه و یکی از مراکز معتبر بین المللی در حوزه فنآوری های نوظهور زیستی ، گام های اساسی در تولید علم و رفع بخشی از نیاز های حوزه سلامت (مرتبط با فعالیت مرکز ) بردارد.

ماموریت:آنالیز و کشف بیومارکرها ی بالینی مرتبط با تشخیص و درمان بیماری های صعب العلاج از قبیل سرطان، تحقیق در خصوص مکانیسم های ملکولی بیماری های نورو دژنراتیو به منظور دستیابی به راه های تشخیصیو درمانیاحتمالی مبتنی بر آزمایشگاه

 

اهداف کلان

ردیف

 

عنوان هدف

 

 

نقاط قوت

 

 

نقاط ضعف

 

تهدید

 

فرصت

 

1

 

ارتقا روش های درمانی و تشخیصی

 

داشتن تخصص های مورد نیاز

 

فاصله بین بخش های بالینی و علوم پایه

 

عدم دسترسی به منابع مالی مناسب

 

حرکت در راستای ماموریت مداری

 

2

 

کسب جایگاه ممتاز ملی و بین المللی

 

تجربه و تخصص محققین مرکز در تعامل با مراکز دیگر

 

نداشتن تعامل بین المللی مناسب

 

عدم انطباق بین فعالیت های مرکز و حمایت های دانشگاه

 

استفاده از گرنت های معاونت پژوهشی

 

 

 

 

 

استراتژی

ردیف

اهداف کلان

استراتژی

1

ارتقا روش های درمانی و تشخیصی

کشف بیومارکرهای جدید

2

کسب جایگاه ممتاز ملی و بین المللی

چاپ و نشر مستندات علمی معتبر

 

 

 

اهداف عینی

کشف بیومارکرهای جدید

ردیف

عنوان هدف

شاخص اندازه گیری

درصد پیشرفت در سال ارزشیابی

علل عدم تحقق

1

اجرای پروژه های تحقبقاتی مناسب

تعداد پروژه های تعریف شده

100

در سال ارزشیابی تحقق یافته است

 

 

 

چاپ و نشر مستندات علمی معتبر

ردیف

عنوان هدف

شاخص اندازه گیری

درصد پیشرفت در سال ارزشیابی

علل عدم تحقق

1

چاپ و انتشار مقالات علمی کیفی در نشریات نمایه شده در پایگاه های معتبر بین المللی

تعداد مقالات چاپ شده واستنادات مرکز

100

در سال ارزشیابی تحقق یافته است

 

 

تنظیمات قالب